شرایط نمایندگی پرینت

شركت كهنوش در استانهاي مختلف كشور داراي نمايندگان پخش مي باشد.

براي خريد محصولات كهنوش مي توانيد با نزديكترين نمايندگي تماس حاصل نماييد.در صورت عدم وجود نمايندگي در شهر يا استان شما، مي توانيد با واحد فروش دفتر مركزي تماس حاصل كنيد

شما مي توانيد از طريق تماس با دفتر مركزي تبريز، سفارش هاي حداقل يك كارتني خود را به واحد فروش داده و با واريز پول به شماره حساب مربوطه خريد خود را انجام دهيد.

سفارش شما از طريق پست به دست شما خواهد رسيد

تلفکس.....................................................................................................3378785 0411